pers

'Samenwerking als sleutel tot succes. Kern van mijn beleid is het stimuleren van meer en bredere samenwerking tussen musea onderling en tussen musea en andere instellingen.'

(Museumbrief 'Samen werken, samen sterker', Minister Bussemaker / OCW)

‘In de bedrijfsvoering is veel winst te behalen wanneer functies gezamenlijk worden georganiseerd.’

(Adviesrapport ‘Musea voor Mensen’, Commissie Putters)

De Volkskrant 23 februari 2016

'Van het Kastje naar de huur' (Anna van Leeuwen)