transport en bezorging

MuseumGoed werkt met professionele transporteurs en probeert leden en klanten tegemoet te komen met transport op maat. In de praktijk wil dit zeggen dat MuseumGoed transporteur(s) inzet als u dit wil, maar dat u ook uw bestelde tentoonstellingsmaterialen zélf op kunt (laten) halen en/of terug (laten) bezorgen.

Indien MuseumGoed het transport verzorgt, wordt dit op basis van nacalculatie gefactureerd. Vantevoren wordt een indicatie van de te verwachten kosten gegeven, maar het is onmogelijk te anticiperen op wat uiteindelijk de situatie onderweg of bij uw expeditie zal zijn : denk aan vertragingen als gevolg van opbrekingen of omleidingen, weersomstandigheden, lossen, toegangsdeuren, trappen etc.

MuseumGoed werkt met verschillende transporteurs, die we afhankelijk van de situatie inzetten : van heel erg snel een kleine wagen tussendoor, of een groot verzekerd internationaal transport. De transporteurs zijn verantwoordelijk voor (de verzekering van) de te vervoeren materialen tijdens het transport. In het normale zakelijke verkeer betekent dit van het moment dat de transporteur de artikelen aanneemt (oppakt, verplaatst.…) tot het moment dat ze bij de eindbestemming worden neergezet en overgedragen, of dat nou in een expeditieruimte is, op een stoep of op een aangewezen plek.